طبق نظرسنجی جدید؛

چین در پذیرش هوش مصنوعی مولد رتبه نخست جهان را دارد

طبق نظرسنجی جدید چین در پذیرش هوش مصنوعی مولد رتبه نخست در جهان را دارد. این جدیدترین نشانه از آن است که کشور مذکور در حوزه هوش مصنوعی مولد به پیشرفت های مهمی دست یافته است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین به نقل از رویترز، در نظرسنجی کهU.S. AI و شرکت تحلیلیSAS and Coleman Parkes Research از ۱۶۰۰ رهبر صنعتی در جهان انجام دادند، ۸۳ درصد پاسخگویان چینی اعلام کردند از هوش مصنوعی مولد استفاده می کنند.

این رقم بالاتر از ۱۶ کشور و منطقه دیگری بود که در پژوهش شرکت کرده بودند. در همین تحقیق ۶۵ درصد پاسخگویان آمریکایی از هوش مصنوعی مولد استفاده می کردند. متوسط نرخ جهانی استفاده از این فناوری نیز ۵۴ درصد بود.

صنایع مورد بررسی شامل بانکداری، بیمه، خدمات درمان، ارتباطات، تولید، خرده فروشی و انرژی بودند.

نتایج پژوهش نشان دهنده پیشرفت سریع چین در حوزه هوش مصنوعی مولد است که پس از اوج گیری چت جی پی تی اوپن ای آی در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به سرعت شکوفا شد. پس از آن شرکت های چینی نیز نسخه های مخصوص خود از این فناوری را راه اندازی کردند.

همچنین چند روز قبل آماری دیگر نشان داد چین در حوزه ثبت حق امتیاز اختراع هوش مصنوعی مولد نیز پیشتاز است و بdن ۲۰۱۴تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۸ هزار حق امتیاز را ثبت کرده است. حال آنکه آمریکا در همین بازه فقط ۶۲۷۶ حق امتیاز اختراع را ثبت کرده بود.

Print Friendly, PDF & Email