پلمپ ۱۸۶ انبار ضایعاتی متخلف در بندرعباس

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸۶ مورد انبار ضایعاتی متخلف و غیرمجاز در بندرعباس پلمپ شده است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، رضا خوشبخت افزود: این انبارها به دلیل نگهداری و فروش غیرقانونی ضایعات، نگهداری معتادان پرخطر و بروز مشکلات بهداشتی تعطیل شدند.

وی گفت: در بازرسی و پاکسازی از این انبارها ، معتادان پرخطر جمع آوری و برای غربالگری به ستاد آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری بندرعباس منتقل شدند.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس تصریح کرد: انبارهای ضایعاتی تنها مجاز به خرید و فروش آهن آلات سنگین هستند و نگهداری و معامله هرگونه پسماند شهری در این واحدها تخلف محسوب می شود.

رضا خوشبخت اضافه کرد: پرونده ۱۵ انبار ضایعاتی غیرمجاز دیگر نیز در دست اقدام است و پس از صدور حکم قضایی این انبارها هم پلمپ می شوند.

وی با اشاره به اینکه صاحبان برخی از این انبارهای متخلف ممکن است پس از تعطیلی واحدهای خود در محلات فعالیت کنند از شهروندان خواست در صورت مشاهده این انبارها موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری بندرعباس اطلاع دهند تا نسبت به جمع آوری آنان اقدام شود.

برابر ماده ۱۶ قانون پسماند ، تمام امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، حمل و بازیافت ضایعات برعهده شهرداری است.