۳۰هزار پکیج بهداشتی در مناطق کمتر توسعه یافته استان توسط ستاد اجرای فرمان امام(ره) توزیع شد

مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان گفت: طرح سلامت احسان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سطح کشور و به تبع آن در هرمزگان نیز در حال اجرا است.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلان، منوچهر دانشمند خاطرنشان کرد: با دستور رئیس ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سوی بنیاد احسان وابسته به این ستاد  در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور یک میلیون پکیج ماسک و ژل ضدعفونی برای مرحله سوم با عنوان سلامت احسان در کشور توزیع شد.

وی اضافه کرد:  سهم استان هرمزگان در طرح سلامت احسان تعداد۳۰هزار پکیج بوده که در هفته جاری این اقلام در مناطق کمترتوسعه یافته شهری و روستایی استان توزیع خواهد شد.

دانشمند با اشاره به ارزش ریالی این پکیج ها گفت:ارزش هراز پکیج بهداشتی مبلغ ۳۰۰ هزار ریال که مجموعه ۹ میلیارد است که توسط گروه جهادی همکارستاد توزیع ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان در حال توزیع است.

Print Friendly, PDF & Email