۲۳ واحد معدنی هرمزگان به چرخه تولید بازگشتند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۲۳ واحد معدنی با ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم به چرخه تولید استان بازگشتند.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، دکتر ایرج حیدری در جلسه شورای معادن استان، بیان داشت: هرمزگان از ظرفیت های معدنی بکری برخوردار است که نیازمند برنامه ریزی برای شکوفایی این ظرفیت با جذب سرمایه گذاران توانمند است.

وی اضافه کرد: طرح های مطالعاتی شناسایی پهنه های معدنی در مناطق مختلف هرمزگان رو به اتمام است و مرحله بعدی، جذب سرمایه گذاران واجد الشرایط برای سرمایه گذاری در این بخش است.

حیدری خاطرنشان کرد: از ظرفیت مهم معادن برای ایجاد اشتغال و تولید برای استان در کنار تامین مواد اولیه مورد واحد های صنعتی نهایت بهره را باید برد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان تصریح کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار پهنه های معدنی برای جلوگیری از خام فروشی در دستور کار قرار گیرد.

Print Friendly, PDF & Email