فعالیت شیلات هرمزگان تمام الکترونیک می‌شود

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه فعالیت این اداره تمام الکترونیک خواهد شد، گفت: بدون شک بهره برداران شیلات فعالیت تمام الکترونیک را در آینده ای نزدیک شاهد خواهند بود.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عبدالرسول دریایی دیداربا اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان که در سالن جلسات شیلات استان برگزار شد، اضافه کرد:  تلاش در راستای الکترونیکی کردن خدمات دهی در شیلات هرمزگان و همچنین تسریع در امور مراجعین و بهره برداران همواره در دستور کار شیلات هرمزگان قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به  اهمیت و نقش اتحادیه ها به ویژه در حوزه تولید و صادرات آبزیان، افزود: امید است با پیگیری های صورت گرفته و همچنین عزم دیده شده در اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان شاهد رخ داد های خوبی در فعالیت های شیلاتی باشیم.

وی تقویت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای هموار سازی توسعه شیلاتی خواند و عنوان کرد: خوشبختانه شرایط برای تقویت بخش خصوصی و اتحادیه ها فراهم شده است که امید داریم از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

دریایی گفت: رتبه بندی واحدهای شیلاتی، ایجاد امکان پیگیری محصولات از محل تولید تا مصرف، ارتقای نظارت بر واحدهای تولید و صنعتی شیلاتی، الکترونیک کردن خدمات، افزایش اختیارات اتحادیه ها، برپایی بیشتر جلسات مشورتی و هم اندیشی با بخش خصوصی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها و … از اهم برنامه‌های شیلات هرمزگان برای فعالیت های شیلاتی با محوریت اتحادیه ها هستند.

مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر اهمیت کار اتحادیه ها خواهان پویایی بیشتر اتحادیه ها شد و بیان کرد: اتحادیه ها در نظارت و ارزیابی فعالیت های واحدهای شیلاتی ورود کنند و این بدون شک نقش مهمی در توسعه کیفی فعالیت های شیلاتی دارد.

مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به اینکه وزن سنگینی از اشتغال و اقتصاد به ویژه در نوار ساحلی مشمول فعالیت های شیلاتی است گفت: خوشبختانه فعالیت های شیلات هرمزگان به ویژه در سال های اخیر زمینه ساز رشد،رونق و جهش در تولید و اشتغال بوده است.

وی با بیان اینکه شیوه فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان در دور جدید فعالیت این اتحادیه شامل تغیراتی از جمله افزوده شدن دو نفر به اعضای هیئت مدیره در راستای دربرگیری بیشتر شده است، گفت: بدون شک این اتحادیه می تواند در صورت حمایت و تقویت از طریق ساز و کارهای قانونی بسیاری از مشکلات درون صنایع و فعالیت های اعضای خود را حل سازد.

وی ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای این اتحادیه در راستای تقویت بیش از پیش اتحادیه، تحقق ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی شیلاتی استان از جمله تکثیر و پرورش میگو، ماهی، صدف و جلبک در گرو حمایت از فعالیت های شیلاتی و در راس آنها شیلات خواند.

Print Friendly, PDF & Email