اعتبار ۳۳ میلیاردی برای تکمیل آبرسانی به چند روستا در شرق هرمزگان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هرمزگان گفت: به منظور آبرسانی به یک روستا شهرستان بشاگرد و یک مجتمع آبرسانی روستایی شهرستان سیریک در شرق استان ۳۳ میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص یافته است.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، منوچهر دانشمند ، بیان داشت: به منظور تکمیل عملیات آبرسانی به روستای سهران شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان که توسط بنیاد برکت در حال انجام است مبلغ ۱۸ میلیارد ریال اختصاص یافت

وی اضافه کرد: همچنین ۱۵ میلیارد ریال نیز برای تکمیل آبرسانی مجتمع های روستایی راونگ، کوهستک، گروت شهرستان سیریک نیز توسط این بنیاد تخصیص یافت که در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در مجموع مبلغ ۳۳ میلیارد ریال ازسوی بنیادبرکت وابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) حسب تفاهمنامه با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور آبرسانی به این روستاها تخصیص یافت.

Print Friendly, PDF & Email