چراغهای روشنایی معابر شهرها بصورت یک درمیان روشن می شوند

مدیرعامل شرکت توزیع برق در گفت:باتوجه به محدودیت تامین سوخت نیروگاهها در زمستان و کاهش تولید برخی نیروگاههای برق کشور،چراغهای روشنایی معابر شهرهای استان بصورت یک درمیان روشن می شود.

مهندس هاجر عبدی در جلسه شورای شهر بندرعباس به توسعه روشنایی معابر در شهرک پیامبر اعظم و بافتهای فرسوده اشاره کرد و افزود: سال گذشته بلوار هرمز و ادامه بلوار شهیدرجایی که به شهرک پیامبر اعظم ختم می شد،روشن شد.
عبدی اظهار داشت: این شرکت برای افزایش قابلیت اطمینان و جلوگیری از سرقت شبکه های برق، پروژه تبدیل سیم به کابل را آغاز کرده است.ضمن اینکه برای پایداری شبکه و زیبا سازی آن شبکه های برق در برخی مناطق بصورت زمینی اجرا می شود.
وی اضافه کرد:درحال حاضر تمام خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشترکان برق بصورت غیرحضوری و از طریق میزخدمت الکترونیک و اپلیکیشن برق من قابل دریافت است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه با اشاره به سرقت شبکه های برق گفت: در حال حاضر سرقت از تابلو های برق به یک فاجعه تبدیل شده که در دوماه اخیر ۴۰۰ تابلو برق مورد سرقت قرار گرفته است که این مهم به بیش از حد ممکن خود رسیده است.
مهندس عبدی اضافه کرد: در حال حاضر دو اکیپ مجهز برای پیشگیری از این فاجعه در حال گشت زنی هستند.
در ادامه این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی میان شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری بندرعباس برای ارائه خدمات به شهروندان تشکیل شود.