اولویت سازمان بهزیستی بازگرداندن کوکان کار به دامان خانواده باشد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: اولویت اول سازمان بهزیستی بازگرداندن کوکان کار به دامان خانوادها باشد.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین؛ دکتر علی رئوفی صبح امروز دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت و زنان و خانواده استان با محوریت  ساماندهی کودکان کار، عنوان کرد: برای کودکان هیچ مامن و پناهگاهی در جامعه بالاتر از خانواده وجود ندارد.

وی در همین رابطه گفت: اولویت سازمان‌بهزیستی بازگرداندن کوکان کار به دامان خانواده باشد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد:بازگشت کودکان کار به دامن خانواده، امنیت و آرامش را برای آنها در پی دارد.

وی افزود: در برنامه ها و اهداف مشکلی وجود ندارد اجرای برنامه ها نیازمند دقت و پیگیری است.

رئوفی تصریح کرد: ساماندهی کودکان کار با حفظ کرامت آنها  به صورت اساسی در دستور کار قرار گیرد و از انجام اقدامات مقطعی پرهیز شود.

سرپرست معاونت سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: بسیاری از استان های که با موضوع کودکان کار مواجه نیستند از ظرفیت مردمی به ویژه سازمان های مردم نهاد  برای تحقق این مهم بهره گرفته اند و در هرمزگان نیاز است همین رویکرد دنبال شود.

وی افزود: هرمزگان استان خیرخیز است و بهره گیری از کمک خیران بسیاری از چالش های مربوط به کودکان کار را مرتفع می کند.

رئوفی خاطرنشان کرد: اقدامات در حوزه ساماندهی کودکان کار با رویکرد علمی دنبال شود و از تجربیات موفق سایر استان ها در این زمینه بهره گرفته شود.

Print Friendly, PDF & Email