نوار رکورد زنی فولاد هرمزگان اکنون در احیا مستقیم می چرخد

پس از رکوردهای متوالی فولاد هرمزگان در تولید ماهیانه تختال، تعداد ذوب های ریخته گری شده، تعداد ذوب های تخلیه شده و … ، اکنون نویت احیا مستقیم است که خود را به قافله برساند و با رکوردهای جدید ، خودنمایی کند.

Print Friendly, PDF & Email

پس از رکوردهای متوالی فولاد هرمزگان در تولید ماهیانه تختال، تعداد ذوب های ریخته گری شده، تعداد ذوب های تخلیه شده و … ، اکنون نویت احیا مستقیم است که خود را به قافله برساند و با رکوردهای جدید ، خودنمایی کند.

 پس از رکورد‌ تولید روزانه ۱۶ بهمن ماه در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان ، اکنون پس از گذشت تنها ۷ روز بار دیگر رکورد تولید روزانه در واحد احیا مستقیم ‌شکسته شد و صنعتگران فولاد هرمزگان در این واحد توانستند با تولید ۵۷۴۱ تن ، رکورد جدیدی در تولید روزانه آهن اسفنجی این کارخانه ثبت نمایند.

Print Friendly, PDF & Email