اجرای مانور نوسازی شبکه برق رسانی در هرمزگان

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: چهارمین مانور فراگیر شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با رویکرد اصلاح شبکه برق رسانی در سراسر استان برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، حمید ساعد پناه با اعلام این خبر گفت: این مانور با حضور ۱۴۲ نیروی عملیاتی در قالب ۴۳ اکیپ اجرایی و ۶۲ خودروی عملیاتی سبک و سنگین اجرا شد.

ساعد پناه افزود: جمع آوری ۷۳ پایه فشارمتوسط و ۹۸ پایه فشار ضعیف اضافی و جایگزینی ۱۵ پایه فشار متوسط و ۱۷ پایه فشار ضعیف جدید با پایه های فرسوده از اقدامات انجام شده دراین مانور بوده است. در این مانور نیز ۴۰۰ مقره تعویض و ۲۷ ساعت نجومی جدید نصب شد.

وی اضافه کرد: ۱۵ دستگاه پست زمینی نیز بصورت خط گرم سرویس شد. ضمن اینکه ۸۲۰ چراغ با توان ۱۹۰ کیلووات تعدیل شد.

Print Friendly, PDF & Email