اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در هرمزگان انتخاب شدند

بنابر آیت الله جنتی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، حجت الاسلام عباس متین به عنوان رییس این هیأت انتخاب شد.

Print Friendly, PDF & Email

بنابر آیت الله جنتی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، حجت الاسلام عباس متین به عنوان رییس این هیأت انتخاب شد.

علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد علی لبخندان، حسین مذنبی و حسن واحدی سرریگانی نیز به عنوان اعضای این هیأت منصوب شدند.

Print Friendly, PDF & Email