آموزش های مهارتی از ارکان توسعه

رضا پوربابایی فرماندار شهرستان  از کلاس های آموزشی مهارتی در زمینه نگهداری، برق و تنظیم موتور خودرو فنی حرفه ای بازدید کرد پوربابایی در این بازدید با بیان اینکه یکی از راه های بالفعل رساندن ظرفیت های شهرستان، تقویت آموزش های فنی و حرفه ای است، افزود: آموزش های مهارتی به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی و […]

رضا پوربابایی فرماندار شهرستان  از کلاس های آموزشی مهارتی در زمینه نگهداری، برق و تنظیم موتور خودرو فنی حرفه ای بازدید کرد

پوربابایی در این بازدید با بیان اینکه یکی از راه های بالفعل رساندن ظرفیت های شهرستان، تقویت آموزش های فنی و حرفه ای است، افزود: آموزش های مهارتی به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای توانمندی های فناورانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه های توسعه است که می تواند نقش مهمی را در دستیابی به اهداف توسعه ایفا نماید.

فرماندار ابوموسی با بیان اینکه نگاه ویژه ای در چند سال اخیر در حوزه کارهای دانش بنیان و مهارت های فنی و حرفه ای و کارگاه های آموزشی در سطح کشور و شهرستان صورت گرفته است، گفت: آموزش ها متناسب با فرهنگ مردم و ظرفیت شهرستان می تواند بسترساز ایجاد اشتغال پایدار برای افراد جویای کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری جوانان شود.

 

نماینده عالی دولت در شهرستان بر اصلاح فرهنگ کار و تلاش به عنوان یک موضوع مهم تاکید کرد و افزود: با آموزش و مهارت در آموزش فنی و حرفه ای می توان در حوزه تولید و کارآفرینی موفق شد و سود بیشتری را بدست آورد.