گشت نامحسوس در انتظار سارقان کابل‌ برق

بندرعباس - مدیرعامل توزیع برق هرمزگان گفت: با همکاری نیروی انتظامی، گشت‌های نامحسوس در سطح شهر ایجاد شده‌اند و در صورت شبانه روز، در حال گشت زنی هستند.