کشتن انسانهای بی دفاع نشانه درنده خویی است

بندرعباس - انجمن صنفی روزنامه نگاران ،خانه مطبوعات و رسانه ها و انجمن کارفرمایی مطبوعات استان هرمزگان در بیانیه مشترکی ،جنایات وحشیانه حمله به بیمارستان المعمدانی غزه و به شهادت رساندن بی‌رحمانه غیرنظامیان را شدیداً محکوم کردند.

در متن این بیانیه آمده است :

جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه ،کشتن انسانهای بی دفاع ،بمباران و تخریب سازمان‌یافته بیمارستان ها و مراکز درمانی ،مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنائی و حمله به خبرنگاران به بهانه واکنش به حمله گروههای مقاومت ،هرگز با موازین انسانی وقواعد بین المللی سازگار نبوده و نیست . تاریخ سراغ ندارد که حکومت یارژیمی بدون توجه به معیارهای اخلاقی ،ومقررات جهانی زنان ، کودکان ، سالخوردگان را هدف قراردهد ، یا بمب بر سرانسانهای بی پناهی بریزد که به بیمارستان ها و مراکز درمانی پناه آورده اند ، ننگ چنین رفتارهای شنیع با توسل به دروغ و تبلیغات پاک نخواهد شد .

مایه بسی شگفتی است که نهادها و مجامع بین المللی و حقوق بشری و مدعیان دموکراسی در جهان در مقابل ددمنشی ، خشونت و جنایت هولناک علیه بشریت سکوت پیشه کرده و تاکنون از اعلام مواضع روشن و صریح خودداری ورزیده اند .

شک نباید کرد که کشتن انسانهای بی دفاع ، بی سلاح و شهروندان عادی نشانه بارز درنده خویی و ددمنشی است . هدف قرار دادن خبرنگاران ،فعالان رسانه و حمله به دفاتر خبری مصداق نقض قوانین بین المللی است . براساس کنوانسیون‌ ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی آن :”خبرنگاران و اصحاب رسانه حق دارند در زمان جنگ و مأموریت‌های حرفه‌ای خطرناک از رفتاری همانند یک غیرنظامی برخوردار باشند و در حین اینکه به انجام وظیفه خود در قالب آگاهی رساندن و شفاف‌سازی مربوط به جنگ و محل مخاصمات مسلحانه می‌پردازند، باید از امنیت شغلی و تأمین جانی برخوردار باشند.”

تشکلهای صنفی رسانه ای استان هرمزگان اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه ،کشتارهای بی رحمانه ،برخوردهای غیرانسانی با اسرا، بمباران‌های ویران‌کننده به بیمارستانها ،مراکز درمانی ، مناطق مسکونی ، محاصره ظالمانه مردم ، قطع آب و برق منطقه و محدودیت در انتقال غذا و دارو به غزه را محکوم کرده و از همه کشورها و مجامع بین المللی می خواهد با استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی به کشتار مردم مظلوم پایان دهند .

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان خانه مطبوعات و رسانه ها استان هرمزگان

انجمن کارفرمایی مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان