کلید تردد خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دستان قوه مقننه/ساخت پل خلیج فارس متوف نشده

رئیس سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در سال‌های متعدد پیگیری‌های گوناگونی برای تردد خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی شکل گرفته است، اما در حال حاضر تصمیم نهایی باید از سوی قوه مقننه شکل بگیرد؛ همچنین شایعات در خصوص توقف ساخت پل خلیج فارس صحت ندارد و پروژه در حال فعالیت است.