صدور و تمدید ۲۶۳۲ مجوز فعالیت اقتصادی از ابتدای ۱۴۰۲

قشم - مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و تمدید 2632 مجوز فعالیت اقتصادی در 10 ماهه امسال در این منطقه خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، سید مسعود آل عبایی با بیان این مطلب، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۷۲۲ مجوز فعالیت اقتصادی صادر و ۱۹۱۰ مجوز فعالیت اقتصادی در این منطقه آزاد تمدید شده است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای صادر شده در این مدت، تعداد ۱۲۶ مجوز مربوط به بخش صنعتی، ۳۴۰ مجوز مرتبط به بخش خدماتی و پیمانکاری و ۲۵۶ مجوز نیز مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است.

مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: همچنین ۲۹۳ مجوز در حوزه صنعت، ۸۲۱ مجوز خدماتی و ۷۹۶ مجوز در حوزه بازرگانی برای فعالان اقتصادی تمدید شده است.

آل عبایی در پایان خاطرنشان کرد: مجوزهای سرمایه گذاری صادر و تمدید شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از ۲۲ و ۱۸ درصد رشد دارد.