چه جوری با قصه محصول بفروشیم؟

در دورهمی‌هایی که بودید با شخصی مواجه شدید که یک اتفاق را جذاب و دلنشین تعریف می‌کند و همه برای شنیدن پایان با آن شخص همراه می شوند. دلیل آن چیست؟ هر کدام از شما دلایلی را بیان می کنید! واقعیت این است که همه دلایل پیرامون یک محور می گردد (قصه گویی) بیان عادی جذابیت ندارد.

موثرترین رسانه داستان است. داستان در طینت ماست. خداوند با داستان حضرت یوسف، حضرت موسی و نظایر آن با ما صحبت می‌کند بیشتر افراد قصه گویی را در شرایط مختلف زندگی تجربه کرده‌اند.

دانش آموز تنبل در مواجه با معلم با موضوع تکلیف مدرسه، کارمند خاطی در مواجه با رییس با موضوع فوریت کار و… . داستان دارای احساس و منطق است. آنچه که در فروش بسیار مهم است تاثیر بر احساسات است.

در این حالت احساسی را به مخاطب القا می‌کنیم، ذهن خریدار با داستان ارتباط بهتری برقرار می‌کند و او را بدون اینکه تحت فشار قرار دهیم به عمل خرید هدایت می‌کنیم. برای قصه گفتن کار سختی ندارید، قالب قصه مهم است.

پیام، جریان قصه را می‌سازد. کیفیت و مزیت محصول می تواند بُن و مایه  یا پیام قصه باشد. پیام قصه نهان است و مخاطب باید با ماجرای خلاقانه سازنده آن را درک نماید. برای رساندن پیام قصه نیاز به ماجرا و شخصیت درگیر با آن دارید شروع جذاب و پایان خاطره انگیز می‌تواند پیام قصه تجاری را خوشایند سازد. قصه می‌تواند متن، صوت یا یک فیلم کوتاه باشد.

ایده اولیه برای خلق قصه بسیار مهم است و نیاز به اندیشه و تامل بسیاری دارد. زمینه وقوع، منطق پیش رفتن و نشانه ها باید پیام را به درستی منتقل نماید. طراحی مذاکره های فروش بر این منوال با بیان مزایا و منافع حاصل از استفاده محصول ابتکاری است که در ادامه مشتری آن را به دیگران توصیه می‌کند.

ساخت فیلم‌های تبلیغاتی در زمان های کوتاه با این سیاق شدنی و مانا ست، بسیاری از برند های معتبر دنیا مدت مدیدی است آثار تبلیغاتی خود را این گونه می سازند .این رویه برای تولید آثار صوتی با صداهای ماندگار به منظور معرفی محصول و ترغیب مشتری شرایط قابل و شایسته ای را خلق و ماندنی می‌نماید.

 

محمدرضا مهدوی راد/ دبیر انجمن علمی بازاریابی تهران